Please enable JS

Innovative
LØSNINGER

Acciona Ghella Joint Venture bruker innovative løsninger og internasjonal erfaring for å bygge hoveddelen av jernbanetunnelen på Follobanen. I dette prosjektet er de fire tunnelboremaskinene (TBMene) sentrale.
MONTERING AV 
BETONGELEMENTER

Den bakre delen av maskinen monterer prefabrikerte betongelementer som settes sammen, boltes fast i en ring og danner en vanntett tunnel. Til en tunnelring går det syv betongelementer. BETONGELEMENT- 
FABRIKK 

På anleggsområdet har AGJV bygget en betongelementfabrikk som kontinuerlig skal forsyne tunnelboremaskinene med elementer til tunnelen. Fabrikken består av tre forskjellige produksjonslinjer, som skal produsere betongelementer for det som vil bli Nordens lengste jernbanetunnel.

Totalt vil det produseres nesten 20 000 komplette ringer, eller 140 000 betongelementer.DE FIRE
TUNNELBOREMASKINENE

Fire tunnelboremaskiner (TBM) vil bli brukt i utgravingen av hoveddelen av tunnelen på Follobanen.

Les mer


assembly play

SE MONTERING
AV MASKINENE

Tunnelboremaskinene blir montert i store haller inne i fjellet. Denne videoen viser monteringen av de to første TBMene. OMFATTENDE
INTERNASJONAL ERFARING

Spanske Acciona og italienske Ghella har gått sammen og etablert AGJV, et innovativt selskap med internasjonal tunnelerfaring. Begge selskaper har omfattende internasjonal erfaring fra store infrastrukturprosjekter. Les mer om selskapene ved å klikke på logoene under.


acciona      ghella