Please enable JS

God start for den første tunnelboremaskinen

04 okt 2016

Den første tunnelboremaskinen på Follobanen er kommet godt i gang med boringen i løpet av de første ukene.

Mandag 5 september ble den første tunnelboremaskinen (TBM) døpt av statsminister Erna Solberg og startet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Maskinen, som har fått navnet dronning Eufemia, startet ved Åsland i Oslo, og er ventet å bore 9 kilometer tunnel i løpet av to år.

- Fremdriften har vært god så langt, og jeg er veldig fornøyd med at maskinen, utstyret og våre ansatte jobber godt sammen. Fortsatt er vi i startfasen av prosjektet, og vil bruke denne perioden til å sørge for en god innkjøring og å få god kunnskap om maskinene, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, selskapet som er ansvarlig for å bygge mesteparten av tunnelen på Follobanen.

Totalt fire tunnelboremaskiner vil bygge hoveddelen av det som blir den lengste jernbanetunnel i Norden. Den andre maskinen, Dronning Ellisiv, vil starte mot Oslo i midten av oktober, mens de to neste maskinene vil starte senere i høst og bore sørover mot Ski.

Follobane-TBMene er spesielt designet og konstruert for å bore gjennom hardt norsk stein i Ekebergåsen. Hver av TBMene veier ca 2400 tonn, og vil bore cirka ni kilometer tunnel langs den nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski. Etter hvert som borhodet graver fjellet i fronten av maskinen, vil den bakre delen av TBMen installerer betongelementer som skaper en forsterket og vanntett tunnelvegg.