Please enable JS

Over 10 prosent ferdigboret

16 feb 2017

De fire tunnelboremaskinene på Follobanen har så langt boret rundt 4,5 km tunnel, noe som er over 10 prosent av tunnellengden.

I september 2016 startet tunnelboremaskinen «Eufemia» i retning Oslo, og «Ellisiv» startet i Oktober. «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» startet boringen mot Ski mot slutten av året. Hver maskin vil lage omtrent 9 km tunnel over en to-årsperiode.