Please enable JS

Sosiale tiltak og samfunnsinformasjon

23 okt 2017

Follobanen er det største infrastrukturprosjektet i Skandinavia, og det er avgjørende å redusere negative ringvirkninger av prosjektet, unngå mulige fremtidige konflikter og forbedre kundetilfredshet og oppfatningen av AGJV i lokalområdet.

Det er også viktig å gi tilfredsstillende informasjon om prosjektet. AGJV er opptatt av sin rolle som aktør for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet i de landene de opererer i, og bidrar til å forbedre innbyggernes livskvalitet.

AGJV har planlagt og gjennomført mange sosiale tiltak sammen med klienten Bane NOR i Follobane-prosjektet. Tradisjonelt har konvensjonell sprengning vært den mest vanlige tunnelmetoden i Norge, så det er vesentlig å gi informasjon om tunnelboremaskiner (TBM) og deres boring gjennom fjellet.

Her er noen av initiativene fra de siste månedene:

INFOsenter, Oslo:

Bane NOR har sammen med AGJV etablert et informasjonssenter i Oslo. I sentrum får du informasjon via bilder, videoer og fakta om Follobane-prosjektet. Du kan se og oppleve anleggsområdet, ta en tur ned i tunnelene og gå inn i Norges største sementfabrikk gjennom Virtual Reality. Senteret er åpent hver dag og er tilgjengelig for alle grupper.

Besøk på Åsland:

I tillegg til INFOsenteret i Oslo, er det flere besøk på Åsland hver måned. Prosjektet er av stor interesse i hele verden, og mange faggrupper fra ulike relevante sektorer ønsker å besøke området og tunnelen. AGJV og Bane NOR koordinerer besøkene og veileder de gruppene gjennom området på en trygg og informativ måte.

Rengjøring av hus:

Prosjektet tilbyr ekstern vask av hus til naboene nær Åsland. Arbeidet på stedet er ganske omfattende og i perioder blir naboene berørt av støv og smuss.

World Tunnel Congress 2017, Bergen:

Dette arrangementet er den største årlige kongressen for tunnelindustrien, og presentasjonen gitt av AGJVs prosjektdirektør ble høyt verdsatt. Tunnelbefolkningen er fascinert og imponert av Follobane-prosjektet.

Hotellinnkvartering:

Naboene som bor nær tunnelløpet tilbys alternativ overnatting. Noen av dem er tilfredse med å overnatte på hoteller når TBMene borer i nærheten av husene deres. Bane NOR har ansvar for detaljerte planer for kommunikasjon med innbyggerne som bor i nærheten av tunnelen, basert på kunnskap om fjellforhold og støy. De mest berørte naboene tilbys alternativ overnatting når innendørs støynivå natterstid overstiger nivået som er akseptert av helsemyndighetene. Programmet for naboene utføres i nært samarbeid med AGJV for denne delen av prosjektet.

Nabo-møter:

AGJV har sammen med Bane NOR hittil planlagt og deltatt på flere nabo-møter. Hensikten er å informere naboer på forhånd og samle alle relevante spørsmål for å gi svar på aktuelle og etterspurte problemstillinger.

SMS-meldinger og informasjon til industriparker:

I tillegg har Bane NOR i samarbeid med AGJV utviklet en sms-meldingstjeneste for naboer. Vi samarbeider med vår underentreprenør for å sende sms-varsler 20 minutter før sprengning i tverrslagene. Vi arrangerer også møter med berørte industriområder og informerer om aktiviteter og prosess.