Please enable JS

ACCIONA Construction prisbelønnet i Madrid

06 des 2017

ACCIONA Construction anerkjent av Madrid-avdelingen i den spanske sammenslutningen av sivilingeniører

Selskapet mottok prisen for beste prosjektdesign i utlandet for Follobanen i Norge.

ACCIONA Construction ble anerkjent i 10. utgave av den spanske sammenslutningen av Civil Engineers 'Madrid Divisional Awards Ceremony.

I kategorien Best Project Design Abroad mottok ACCIONA en pris for Follobanens jernbanetunneler i Norge, to 20 km lange tunneler som forbinder Oslo med Ski, de lengste i hele Skandinavia.

Den spanske sammenslutningen av sivilingeniørers Madrid-avdelingsutdelingsseremoni ble avholdt på Casa de América-møtet i Madrid den 3. november, med deltakelse fra flere representanter fra den spanske bygg- og anleggsindustrien.

Follobanen beste utenlandske prosjekt

Prisutdelingen la vekt på den tekniske kvaliteten og utformingen av ACCIONAs arbeid i Norge som en del av Follobaneprosjektet - det største transportinfrastrukturinitiativet i Norge til dags dato. Panelet anerkjente også prosjektets bærekraftskriterier og dets bidrag til å forbedre livskvaliteten i området.

Begrunnelse

ACCIONA Engineering designet, beregnet og utarbeidet prosjektet, som inkluderer betydelige innovasjoner. Høyhastighetstunnelene bygges med fire tunnelboremaskiner (TBM) som drives samtidig, noe som aldri før er gjort i Norge. To av maskinene borer nordover mot Oslo, og ytterligere to arbeider sør mot Ski.

Prosjektet innebærer konvensjonelle tunnelmetoder for montering av TBM, redningstunneler, en flukttunnel og to transporttunneler, samt alle jernbanerelaterte installasjoner.

Den nye høyhastighetslinjen vil kutte reisetiden mellom Oslo og Ski i halvparten (fra 22 minutter til 11 minutter), noe som gjør det til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportalternativ. Det vil koble bolig- og forretningsområder, og det vil gi større kapasitet for godstogstransitering.

ACCIONA Engineering har bidratt til betydelige forbedringer og innovasjoner i utformingen av prosjektet. En kontinuerlig overvåkingsprosedyre ble opprettet for å til enhver tid gi informasjon om belastningsdeformasjon i utgravingene, samt en ny database for systematisk dokumentlevering og tilgang.

Et overvåkings- og kontrollsystem ble også utviklet for de fire TBMene for førstehånds informasjon om konstruksjonsprosessen, samt forslag til komplementære tiltak og løsninger. Den nye metoden for systematisk bruk av forhåndsinjeksjon gjør det mulig å endre de første undergrunnsutgravningsforholdene så lite som mulig, samt redusere den økonomiske effekten og planlegge for arbeidsstopp.

 

image003.png