Please enable JS

Follo Line TBM Bane NOR prosjektet implementerer AGJV-ledesesprogram

21 des 2017

Bane NOR har besluttet å implementere ledelsesprogrammet "Synlig helse og sikkerhetsledelse" i sin organisasjon i EPC TBM prosjektet, den største delen av storskalaprosjektet Follobanen.

Målet med programmet er å styrke "Mellomledelse" i forhold til HMS på arbeidsplassen.

 

Ledelsesprogrammet "Synlig helse og sikkerhetsledelse" er basert på endring i oppfølging, holdning og synlig lederskap innen HMS.

 

- Vi har nylig implementert ledelsesprogrammet i vår organisasjon i EPC TBM Follobane-prosjektet, sier Anne Kathrine Kalager, leder av EPC TBM i Follobane-prosjektet. - Vår intensjon er sterkere fokus og bevissthet i forhold til sikkerhetsarbeid også blant alle våre ansatte. Det er verdt å understreke er at AGJV har implementert programmet blant alle sine mellomledere med gode resultater. Dette er ledere som er direkte involvert i den daglige produksjonen. Programmet fokuserer på at mellomledernes bevissthet om sikker utførelse av arbeid virkelig kan gjøre en forskjell. Vi gleder oss til å oppleve effekten av programmet i vår organisasjon, sier Anne Kathrine Kalager.

 

- Programmet varer i 12 måneder og den første fasen av programmet starter umiddelbart. Treningsprosessen begynner med en selvbedømmelse av lederen. De vil kartlegge deres nåværende egenskaper og hvilke som kan utvikles. Vi har opplevd at dette er et HMS-program av høy kvalitet, og vi er stolte av at vår byggherre Bane NOR/Follobane-prosjektet nå implementerer vårt interne Acciona og Ghella ledelsesprogram for HMS i deres organisasjon, sier Fernando Vara, prosjektdirektør i AGJV.

 

Eksempler på aktiviteter som kan brukes er:

• Før-jobb-samtaler

• Ukentlige vernerunder og relevante anleggsbefaringer

• Bruk og oppfølging av rapporter om uønskede hendelser

• Daglige oppfølgingssamtaler med avdelingene

• Fokus på læring og erfaring fra hendelser

• Implementering og repetisjon av retningslinjer

• Andre frivillige aktiviteter og tiltak initiert av den enkelte leder

 

Mange av disse handlingene ble allerede implementert før vi startet programmet, men vi vil supplere og forbedre fokuset enda mer. Programmet har allerede gitt gode resultater i relevante prosjekter som Linea 1 metro Quito (Ecuador), Site 3 (Canada), Variante Pajares (Spania) og BBVA-bygningen (Spania), A3 Highway Salerno - Reggio Calabria, (Italia) i tillegg til prosjekter i Brasil, Chile, Australia, Mexico, Colombia.

 

Videre er det sendt inn for godkjenning av prosjektene: Brenner Base Tunnel Lot "Mules 2-3" av høyhastighetsbanen Monaco-Verona (Italia), samt bærekraftig utviklingsprogram for Riachuelo Matanza Part 1: Venstre løp, Baja Costanera og komplementære arbeider (Buenos Aires, Argentina).

 

 

Jevnlig vil det bli utført en vurdering av programmets effektivitet og belønning til periodens beste leder. Deltakere som fullfører de planlagte handlingene, vil få et sertifikat som anerkjennelse. Ett år senere vil en sluttrapport av resultatene bli offentliggjort, og deltakeren med høyest score vil bli belønnet som den beste lederen.