Please enable JS

Santa Barbara ble feiret på Åsland

05 des 2018

Ansatte i Acciona Ghella Joint Venture, byggherre Bane NOR og underleverandører hadde 4. desember en stemningsfull feiring av Santa Barbara i tunnelen på Åsland.

Det er en årlig internasjonal tradisjon at alle møter i tunnelen for en katolsk messe, og senere er det lang lunsj på anleggsplassen. Atmosfæren under markeringen var svært forskjellig fra en vanlig produksjonsdag i tunnelen. Over 600 personer deltok på arrangementet, som i tillegg til messen inneholdt korsang fra KOSAK. All normal produksjon er stoppet den 4. desember.

Som en lang tradisjon er en av de første oppgavene for hvert nye tunnelprosjekt å plassere et lite skrin til Santa Barbara ved tunnelportalen eller ved veikrysset til tunnelen. Dette blir ofte fulgt opp med en hilsen og gest til Santa Barbara for å oppnå beskyttelse av alle som jobber med prosjektet i byggeperioden.

Santa Barbara beskytter tunnelarbeiderne fordi de jobber under jorden. Denne typen jobb krever hver dag spesiell oppmerksomhet og årvåkenhet. Arbeidsforholdene er av ulike årsaker svært skiftende, og det er ofte krevende å jobbe under forhold som medfører støv, vann, mørke, anleggstrafikk og frakt, bruk av eksplosiver, skiftarbeid, osv. Gode sikkerhetsrutiner er avgjørende for tunnelproduksjonen, og arbeidet krever spesiell oppmerksomhet fordi det er risikabelt og fysisk krevende.

Fordi tunnelbransjen skiller seg fra andre normale arbeidsplasser og innehar en spesiell kultur, har det utviklet seg en tradisjon og overtro rundt at noen må beskytte arbeiderne, i tillegg til gjeldende sikkerhetsrutiner. Det er også en form for overtro at noe galt vil skje i prosjektet hvis Santa Barbara ikke har en sentral plass og overvåker arbeidet. I sum utgjør Santa Barbara-markeringen en blanding av tradisjon, kulturell katolsk tro og gode sikkerhetsrutiner.

Statuer av Santa Barbara ble tidlig i prosjektet plassert i tunnelen for å beskytte medarbeiderne på Åsland. Santa Barbara er skytshelgen for folk som arbeider i tunneler, og feires rundt om i verden den 4. desember.