Please enable JS

Dobbelt gjennomslag i Ski

26 feb 2019

Nok en viktig milepæl ble nådd da tunnelboremaskinene Anna og Magda kom til syne i Ski i ettermiddag etter ni kilometers boring i hardt fjell.

De hardtarbeidende damene startet sin reise fra Åsland høsten 2016, og etter drøyt to års kontinuerlig produksjon har de nådd sine mål i Kvakestad like ved Ski sentrum. Omtrent 350 inviterte gjester ble vitne til et spektakulært dobbelt gjennomslag da de to siste TBMene avsluttet sine oppdrag.

TBMene har boret ut fjell og stein ved hjelp kuttere på forsiden av maskinen. Rotasjon av borhodet og trykket fra TBMen sørger for å bore ut fjellet. Den utgravde massen glir ned på innsiden av borhodet og fraktes ut på et transportbånd. Den bakre delen av maskinen monterer prefabrikerte betongelementer som settes sammen, boltes fast i en ring og danner en vanntett tunnel. Til en tunnelring går det med syv betongelementer. Fra anleggsområdet på Åsland har en intern betongelementfabrikk med tre produksjonslinjer kontinuerlig forsynt TBMene med elementer til tunnelen. Totalt er det produsert 20 000 komplette ringer, eller 140 000 betongelementer.

Til sammen har det gått med omtrent 18 000 arbeidstimer på hver TBM, fordelt på fire skift i døgnet. Til sammen på de to TBMene har 112 ansatte vært involvert i produksjon, mens 24 har arbeidet med vedlikehold. Hver ansatt har arbeidet i snitt 33,5 timer per uke. Produksjonen har pågått hver dag siden oppstarten, med unntak av søndag.

Nå gjenstår demontering av TBMene og frakt tilbake til Tyskland.

-Takket være sterk vektlegging av kvalitet, sikkerhet, innovasjon og kompetanse har Acciona Ghella Joint Venture levert en innsats vi kan være stolte av. Vi har produsert over 18 kilometer høykvalitetstunnel, vi leverer på tid og vi holder hva vi har lovet. Det har vært utfordringer med grunnforholdene i retning Ski, og reisen har ikke vært enkel. Vi sitter nå igjen med nyttig erfaring fra utfordrende norske grunnforhold og vi er fornøyde med å ha håndtert et så stort og krevende TBM-prosjekt. Nå går vi over i en ny fase, og vi er sikre på at vi vil gjøre en god jobb også med tanke på de gjenstående arbeidene med jernbaneteknikk, sier prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV.

Neste fase i tunnelproduksjonen er installering av jernbaneteknikk, som også inngår i AGJVs oppdrag. Planlegging av disse operasjonene er allerede i gang. Det videre oppdraget vil blant annet bestå av betongarbeid, klargjøring av tunnelvegger og kjøreledninger, gangveger og tekniske rom. Telekommunikasjon, skinnegang, strømforsyning og ventilasjon er elementer som også inngår i denne prosessen. Dette arbeidet forventes å være sluttført om ca to år.