Please enable JS

Fortsetter med rømningstunnel

26 feb 2016

Mesteparten av tunnelsystemet på Åsland er ferdigstilt, men bygging av rømningstunnelen pågår for fullt.

Rømningstunnelen vil bli på 2,7 km når den er ferdig. Arbeidet begynte ved Grønliåsen og går i retning Ljabru. TBMene vil ankomme anleggsområdet til våren og nå pågår det forberedende arbeid for dette i tunnelene.