Please enable JS

Den første TBMen er kommet

29 apr 2016

Borhodet til den første tunnelboremaskinen på Follobaneprosjektet har ankommet Norge og byggeplassen på Åsland.

TBM1 1

Den første TBM-forsendelse kom til Fredrikstad havn torsdag 28. april og ble fraktet til byggeplassen i Oslo. Flere forsendelser kommer de neste ukene, og senere kommer de neste tre maskinene.

Dette er den første av fire lignende TBMer som vil vil bore 18,5 km av tunnelen på Follobanen-prosjektet, en tunnel som vil bli den lengste jernbanetunnel i Norden når det er ferdigstilt i 2021.

Alle fire maskinene er først montert på Herrenknecht-fabrikken i Tyskland, før de blir tatt fra hverandre og transporteres til byggeplassen. 1 km inne i fjellet vil de bli satt sammen i gigantiske haller, før de starter sin reise, to mot Oslo og to mot Ski, en reise som er planlagt å ende vinteren 2018.