Please enable JS

Produksjonsstart for betongelementer

01 jun 2016

Et viktig suksesskriterium for byggingen av den nye jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski er produksjon av betongelementer til tunnelen. Om lag 140 000 slike betongelementer skal produseres til den 18,5 km lange TBM-bygde hoveddelen av tunnelen. Testproduksjonen av høykvalitetselementer er nå i gang ved fabrikken på Åsland.

- Vi startet testproduksjon i slutten av mai og har allerede produsert en rekke betongelementer og komplette ringer i en av produksjonslinjene. Denne fabrikken er helt ny og hittil har vi utført tester og prøveproduksjon, men snart er vi klare til å produsere med full kapasitet, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture.

Fabrikken består av tre forskjellige produksjonslinjer, som skal produsere betongelementer for det som vil bli Nordens lengste jernbanetunnel. Den første produksjonslinjen har allerede startet produksjon og de to andre vil være i drift i løpet av sommeren. På fabrikken er det også tre betongblandeverk, pukkhåndteringssystemer, transportbånd og store kraner. Hele fabrikken er på ca. 15 000 m2.

- Den første tunnelboremaskinen (TBM) er planlagt å starte i retning Oslo i september i år, og alle fire TBMene forventes å være i drift ved utgangen av året. Produksjonen av betongelementene vil pågå til den siste maskinen er ferdig, sier Fernando Vara.

Fire tunnelboremaskiner vil bore ut hoveddelen av den 18,5 km lange dobbelttunnelen i perioden fra 2016 til forventet slutt i 2018. Hver av disse maskinene er det planlagt vil bore ca. 12-15 m hver dag. To maskiner vil bore nordover mot Oslo og to skal bore sørover mot Ski, fra basen på Åsland i Oslo. AGJV bygger hoveddelen av tunnelen på Follobanen på oppdrag av Jernbaneverket.

TBMene borer med en diameter på 9,96 meter, og etter installasjonen av betongelementene blir selve tunnelen 8,75 meter i diameter. Syv betongelementer er nødvendig å lage en komplett tunnelring. Totalt vil det produseres nesten 20 000 komplette ringer, eller 140 000 betongelementer.