Please enable JS

Bygger fremtidens jernbane

Spanske Acciona og italienske Ghella har gått sammen og etablert AGJV, et innovativt selskap med internasjonal tunnelerfaring.

Bane NOR har engasjert Acciona Ghella Joint Venture til å bygge hoveddelen av den nye tunnelen på Follobanen (EPC TBM). Selskapet startet opp i 2015 og holder til på anleggsområdet på Åsland i Oslo. Prosjektet, som blant annet inkluderer den lengste jernbanetunnelen i Norden, vil bli sluttført i løpet av 2021.

  Tunnelen på Follobanen  

 

Organisasjon

AGJV ble tildelt en av kontraktene på Follobanen våren 2015. I AGJV er det et internasjonalt arbeidsmiljø med personer fra flere land, spesielt fra Spania, Italia og Norge. Rundt 800 personer vil på det meste jobbe med prosjektet, i regi av AGJV.

AGJV har utviklet verdier som fungerer som et kompass, skaper kultur og gir tydelige prioriteringer. Våre verdier er: Pride, Integrity, Excellence and Sustainability.


Ledergruppe AGJV

Ledergruppen har omfattende internasjonal erfaring bra bygg- og anleggsvirksomhet. Fernando Vara Ortiz De La Torre er prosjektdirektør og leder AGJV.

 

Fernando Vara Ortiz De La Torre

Fernando Vara Ortiz De La Torre

Project Director 

Andrea Cali

Andrea Cali

Construction Director

Juan Medina

Juan Medina

Construction Manager

Jesus Espinosa

Jesus Espinosa

Design Coordination Manager

Line M Langfjæran

Line M Langfjæran

Community Manager and Executive Assistant

Francesco Bertagnolio

Francesco Bertagnolio

Commercial Manager 

Pablo Garcia Carames

Pablo Garcia Carames

Financial Manager

Jostein Kjørstad

Jostein Kjørstad

Environmental Manager 

Javier Francisco Cuenca Bravo

Javier Francisco Cuenca Bravo

OH&S Manager

Alicia Ortega Casañ

Alicia Ortega Casañ

HR Manager

Bengt Åge Fjørtoft

Bengt Åge Fjørtoft

Quality and Systems Manager


ACCIONA - Spansk konsern innen infrastruktur og fornybar energi.

Ghella - Italiensk bygg- og anleggskonsern med ekspertise innen underjordsvirksomhet.

 

     
www.acciona.com
www.ghella.com