Please enable JS

I løpet av anleggsperioden fra 2015 til 2021 vil det være mange faser og aktiviteter. Den mest omfattende milepelen er ankomsten og igangsettelsen av tunnelboremaskinene.

TBMene kommer fra produsenten Herrenknecht våren 2016, og vil bli montert i monteringshaller i fjellet. På høsten 2016 er det oppstart for maskinene, som vil bore ut tunnelen, to mot Oslo og to mot Ski.

I løpet av om lag to år vil maskinene ha fullført boringen og den neste fasen i prosjektet begynner. Dette omfatter installasjon av forskjellige typer systemer og jernbanespor. Tunnelarbeidet vil være sluttført innen 2021.

 

 

 

2015

Tunnelsystem

Bygging av monteringshall og transporttunneler.

Elementproduksjon

Produksjon av betongelementer til tunnel. Fabrikk på anleggsområdet.

Montering av TBM

Montering av TBM i monteringshaller i fjellet.

Tunnel boring

Fire TBMer borer to parallelle tunneler, fra Åsland mot Oslo og Ski.

Betongtunnel

Montering av betongelementer på tunnelvegger. Vanntett og jevn betongvegg.

Jernbane

Installasjon av systemer og jernbanespor.
2021

Ferdig tunnel

Nordens lengste tunnel. Ferdigstilt i 2021.